Nashledanou, svobodo…

Od , v kategorii Novinky - .

Je to vlastně paradox. Připomínáme si 30. výročí pádu totalitního režimu, jistě zazní mnoho vzletných a prázdných slov, a do toho se na nás už doslova řítí totalita nová.

Jako na Titanicu. Tančí se, ale loď svobody a demokracie jde ke dnu. Příčinou je mohutný ideologický ledovec, který prorazil trup a do podpalubí se řine síla, která stáhne ke dnu každého z nás. Některé jako oběti nové doby, jiné do temnoty zla, převlečeného za světlo. To budou novodobí otrokáři.

Čelíme mimořádné síle, spojení nadnárodních korporací a nadšených vyznavačů nových -ismů z neziskových organizací a různých protestních aktivit. Netolerantních a hlavně nehumánních. Klimatismus, LGBTismus nebo genderismus nedávají prostor pro svobodný život člověka. Zbožšťují masu, vyžadují podřízení a hlavně absolutní podvolení. Žádají trestat.

Překáží jim svobodné myšlení, svobodné volby a také tradice, které jsou projevem kolektivní paměti společnosti. To vše musí být zničeno ve jménu nového, lepšího světa.

Vše, co v sobě nese přirozený řád lidství, musí být zašlapáno. Útok je proto veden na rodinu, mezilidské vztazy a lidskost jako takovou. Jako každá totalitní ideologie i tato nová nenávidí Církev, po vyprázdnění státu poslední obranný val lidskosti, která ctí v každém z nás obrovský čin Stvořitele, konkrétního člověka obdařeného nadějí a láskou především.

Bližní nemá v nové totalitě místo. Jsme jen my, a my budeme rozhodovat, plesají nadšené davy zfanatizované mládeže. Zotročení člověka, po kterém volají, plně vyhovuje právě nadnárodním korporacím a jejich souputníkům v politice. Zlomený a nesvobodný člověk, zbaven práva myslet, bude ideálním otrokem nové totality, nebude reptat, ustrašeně bude přijímat další a další omezení až do krajnosti.

Vina ovšem neleží jen na novodobých totalitářích. I my ji neseme. Léta podceňujeme zpočátku drobné útoky na svobodu, přehlížíme jako výstřelky profesní likvidace jednotlivců, mnozí z nás s nimi dokonce i souhlasí. Protože se -zatím – tyto likvidace dotýkají lidí s odlišným názorem. A ledovec mezitím mohutněl.

Hádáme se o platy, ceny, EET, abolice, ale podstata věci nám uniká. Jako písek mezi prsty mizí svoboda. Každým dnem je z ní ukrajováno.

Někdo mlčí, jiný se bojí, někomu je to jedno. Až přijde zúčtování, platit budeme všichni.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY