Malý adventní slovníček

Od , v kategorii Novinky - .

Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět.

Jan 1,9

Advent je nádherným časem čekání na příchod Spasitele. Využijme této radostné doby k zamyšlení se nad sebou i světem kolem nás. Usilujme o to, abychom dosáhli smíření, abychom do nového roku vstupovali s radostí v srdci a tuto radost rozdávali druhým. K zamyšlení může sloužit i následující stručný adventní slovníček:

Láska

Je trpělivá, laskavá, nezávidí, nevychloubá se a není domýšlivá. Láska není zboží ani položka na účtu. Láska hoří v srdci, je darem a má být darována. Bez podmínek, přátelům i nepřátelům. Můžeme nesouhlasit s názorem, ale nesmíme nenávidět člověka. Nenávist k bližnímu by nakonec začala požírat nás samotné.

Bližní

Lidé u nás, blízko nás i daleko od nás. Miluj bližního svého jako sám sebe. Nevyžadujme protislužby, nechtějme přitakání, poklonkování a podřízení. Mluvme s bližními, kteří mají jiné mínění a naučme se jim naslouchat. Setkání s druhým člověkem má být o vcítění, ne o přemlouvání. Popřejme krásné svátky sousedu, ačkoliv nám vadí, co si myslí a koho volí. Je to člověk, stejně jako my.

Člověk

Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Člověk není stroj nebo shluk buněk. Člověk má, stejně jako Bůh, srdce. Není tedy ani kolonkou v tiskopise, a ač si to mnozí myslí, nelze ho rozkazem rozkouskovat na desítky pohlaví, zbavit důstojnosti zákazem psát máma a táta. Do srdce člověka tento svět nikdy nepronikne, i kdyby zakázal vše, co člověka těší a co miluje. Chraňme proto svá srdce před zlobou a pýchou. Jen mi sami se můžeme připravit o to být člověkem.

Pokora

Advent je čas čekání. A to je bytostně spojeno s pokorou. Nespěchejme, nežádejme všechno tady, teď hned. Svět nás k tomu nutí, láká na rychlou a adrenalinovou jízdu. Jenže v rychlosti nám život uteče, prolétneme kolem bližních, aniž bychom je postřehli a při odchodu z pozemského bytí přichází lítost. Takový život je jako fotografie pořízená z rychle jedoucího vozu. Rozmazaná, nic není vidět. Přistupujme tedy k životu s pokorou, je to dar, který máme povinnost chránit od prvopočátku do konce.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY