Braňme Masarykův odkaz

Od , v kategorii Novinky - .

O prvním čs. prezidentu T. G. Masarykovi dnes na politicko-mediální scéně hovoří kde kdo. Nic proti tomu!

Jde prostě o důsledek faktu, že éra TGM je časově dosti vzdálena. A tak už nehrozí privatizace Masarykova odkazu úzkou skupinou fanatických obdivovatelů, jako se tomu stalo – bohužel – v případě Václava Havla.

Myslím, že u příležitosti výročí Masarykova narození, 7. března, je třeba se krátce zastavit nad jeho odkazem.

I popsané v úvodu tohoto zamyšlení je vlastně jednou z klíčových částí dědictví, které nám Masaryk zanechal. Jde o důraz na diskusi, na názorovou pluralitu, svobodný prostor k vyjádření stanovisek.

Masarykovým odkazem tedy je:

Diskutujte!

Naší povinnosti je proto bránit svobodný prostor před novodobými hlasateli jediné pravdy, před pokusy o cenzuru ve jménu údajně “vyšších” cílů, před autoritáři, kteří kádrují každého, kdo nepluje s proudem.

První čs. prezident byl osobností, která mnohdy šla proti většinovému názoru. Reakcí byla i agrese, vytlučená okna řvoucími fanatickými vysokoškolskými studenty. Objevily se hanopisy. Masaryka to neodradilo.

Masarykovým odkazem tedy je:

Nebojte se!

Naší povinností je nebýt ustrašenými. Nelomit rukama před Moskvou, Bruselem nebo jinou metropolí. Protože strach plodí jen zlo. Ustrašená země je tím pravým “soustem” pro mocné tohoto světa. Neobávejme se proto hlasitě hájit naše národní zájmy. Nepodléhejme uměle zveličovanému strašení Východem, jehož cílem je paralyzovat kritické myšlení. Buďme dobrými partnery v EU a NATO. To jest, buďme hrdými a sebevědomými demokraty.

TGM uvedl, že nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu aspoň spravedliví.

Masarykovým odkazem tedy je:

Buďte tolerantní!

Je vysoce rizikové začít ztrácet schopnost přemýšlet o motivech názorového oponenta. Nebezpečné býlí ideového fundamentalismu začalo už vyrůstat mezi těmi, kteří aktuálně prohráli demokratický souboj. Od silných slov je ale jen krůček k násilí. Tolerance v demokracii přitom neznamená úkorné pokoření se. Značí, že lidé jsou ochotni mezi sebou jednat a vyslechnout se vzájemně. Že k sobě umí být spravedliví. Je to nepsaná smlouva, která udržuje moderní státy jako demokratické, svobodné a právní.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY