Skutečná občanská společnost se probouzí

Od , v kategorii Novinky - .

Za svobodu se musí stále bojovat. V třicátém roce demokracie začínáme poznávat, jak mimořádně pravdivá tato teze je. Čelíme nástupu nové totality, která, jako ty předchozí, je zahalena do vzletných slov a nepřekročitelných dogmat. Klimatismus, genderismus, multikulturalismus a další novodobá pseudonáboženství, ve kterých Boha nahrazuje pokrokově smýšlející masa, karatelská a kazatelská zároveň, už nejsou jen otázkou intelektuálních debat, ale začínají zasahovat do života každého z nás.

Zákazy, kádrování, umlčování nepohodlných názorů, mediální tribunály, to vše proniká do našich dnů a postupně se snaží prorůstat celou společností. S cílem ji ve jménu pokroku sešikovat do jedné řady, s cílem přetavit člověka v masu, která vyznává novodobá dogmata, bez odporu je přijímá a uplatňuje.

Kdo nejde s námi, jde proti nám, zní z temných dob vyhrabané a znovu uplatňované heslo. Na obzoru budoucnosti se vynořují světlonošské paprsky, které vždy přinášely nesmírné utrpení. Na příkladu klimatismu už teď vidíme mimořádnou dehumanizaci, která je tak typická pro totality. Začíná to odmítáním dětí, pokračuje „dobrovolnou“ převýchovou těch, kteří mají příliš velkou uhlíkovou stopu a končí řešením otázky přelidnění. Netřeba napovídat, kam takové kroky míří.

Ještě před několika roky zaznívalo varování před takovými -ismy jako volání na poušti. Zesměšňování a dehonestace provázely tyto ojedinělé hlasy. Situace se ale začíná měnit. Skutečná občanská společnost, v jejímž srdci sídlí touha po svobodě a demokracii, se probouzí. Ne, nejde o ty, kteří pod patronátem mainstreamových médií, těchto nepřátel svobody, pořádají pokrokové manifestace. Jde o pravicové a levicové politiky, umělce, intelektuály i řadové občany, kteří vycítili skutečné ohrožení svobody a začali se ozývat.

Stále častěji zní odpor proti pokusům likvidovat, zatím „jen“ společensky, nezávisle smýšlející. Ať už jde o Rogera Scrutona nebo Kathy Zhuovou. Příčina je jasná. Tažení progresivistů se už dávno netýká jen vybraných názorových skupin, ale nasyceno dosavadními úspěchy, rozšiřuje své jedovaté působení na každého, kdo nejde s nimi. Politici, kteří ještě před několika roky tvrdili, že kritici nových –ismů přehánějí, náhle zjistili, že i na ně začíná doléhat ona pokroková nenávist. Ano, pokrok je vždy spojen s nenávistí a útlakem.

Nechci, aby má slova vyzněla až příliš optimisticky. Jsem totiž teprve na počátku velkého střetu mezi svobodou a novodobým progresivismem. A historie nás učí, že zlo dokáže krátkodobě triumfovat, což přináší nesčetné nevinné oběti.

Naší nejsilnější zbraní nechť je víra. V Boha, v dobro, v lidskost. Protože jen s její pomocí lze nakonec zlo porazit. V duchu nejlepších humanitních tradic braňme člověka před mlýny nové totality. Každý z nás je totiž jedinečný a má své nezastupitelné místo na tomto pozemském světě. Už to vlastně všechno velmi dobře známe přes dva tisíce let. Masa si žádá Barabáše, člověk dává přednost člověku.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY