Audience u královny. Mimořádný úspěch pana prezidenta!

Od , v kategorii Novinky - .

Na tradiční tiskové konferenci, která se konala dnes v půl dvanácté na Pražském hradě, jsem se věnoval především mimořádně úspěšné páteční návštěvě pana prezidenta ve Velké Británii. Závistiví a zakomplexovaní čeští novináři se úporně pokouší tuto návštěvu znectít v očích veřejnosti. A proto považuji za důležité předložit jasná fakta.

Nejdůležitější událostí byla samozřejmě audience u Jejího Veličenstva královny Alžběty II. v Buckinghamském paláci, které se zúčastnily také manželka pana prezidenta a dcera pana prezidenta. O výjimečně přátelském průběhu audience svědčí fakt, že Její Veličenstvo oproti původnímu plánu vyzvalo obě dámy, aby se k rozhovoru připojily ihned a nikoliv až po dvaceti minutách rozhovoru s panem prezidentem. Audience navíc trvala více jak třicet minut, Její Veličenstvo rozhovor prodlužovalo.

Pan prezident hovořil s Jejím Veličenstvem především o osudu desítek tisíc českých občanů ve Velké Británii po brexitu. Každý politik musí vyjádřit především zájem o to, aby naši občané mohli v Británii jak pracovat, tak studovat, a nebyli po brexitu diskriminováni.

Druhým, neméně důležitým tématem rozhovoru, bylo udělení státních vyznamenání vojenským veteránům RAF a britských pozemních sil československého původu panem prezidentem. Britská královna vyjádřila přání, aby pan prezident válečné veterány pozdravoval a popřál jim mnoho štěstí, zdraví a dlouhá léta. Pan prezident toto přání Jejího Veličenstva osobně vyznamenaným tlumočil.

Po návratu z audience u Jejího Veličenstva pan prezident udělil Medaile Za hrdinství plukovníkovi Rudolfu Čapkovi, paní Anděle Haida, plukovníkovi Johnu Pembertonovi, plukovníkovi Arnoštu Polákovi a generálmajorovi Ivanu Oto Schwarzovi. Brigádnímu generálovi Miroslavu Liškutínovi pak pan prezident předal diplom k jeho povýšení.

„Chtěl bych vám ještě jednou poděkovat za vaše hrdinství a za vaši odvahu a za to, že jste dokázali i v těch nejtěžších chvílích naší národní existence pomoci své vlasti,“ řekl pan prezident válečným veteránům.

Následovalo setkání s ministrem zahraničních věcí Velké Británie Borisem Johnsonem. I během tohoto jednání pan prezident hájil zájmy českých občanů, kteří v Británii studují a pracují. Otevřel ale také téma českého občana, který byl zabit ve Velké Británii a soud útočníka osvobodil. Boris Johnson vyjádřil v této souvislosti politování. O případu hovořil pan prezident také v pondělí během setkání s předsedou Evropského soudu pro lidská práva.

Závěrečným bodem programu ve Velké Británii bylo uctění památky hrdinů u pomníku Battle of Britain v Londýně.

Co napsat závěrem? Je třeba poděkovat britské velvyslankyni v České republice, paní Jan Thompson, za skvělou pomoc při přípravě celého programu návštěvy její domovské země.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY